Sambolagen

Sambolagen - Bodelning av sambornas gemensamma bostad och bohag.Sambolagen reglerar hur sambornas gemensamma bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör. Den definierar också de villkor som gäller för att två sammanboende personer ska vara sambor enligt lag. Sambolagen finns återgiven i sin helhet här.

Vi har alla dokument du kan behöva som sambo för direkt nedladdning!

Vem är sambor enligt sambolagen?

Sambolagen definierar sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans och som har gemensamt hushåll. Den nya sambolagen gör ingen skillnad mellan olikkönade och samkönade sambor utan gäller i båda fallen.

Följande villkor gäller för att sambolagen ska gälla:

  1. Samborna ska bo tillsammans stadigvarande. 
  2. Samborna ska bo tillsammans i ett parförhållande. Detta innebär att de ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
  3. Samborna ska ha gemensamt hushåll. Detta innebär att samborna delar på hushållets sysslor och utgifter.
  4. Ingen av samborna kan vara gift eller registrerad partner.

Om något av ovanstående villkor ej är uppfyllt är inte relationen ett samboförhållande i lagens mening. Sambolagen gäller således inte för exempelvis vänner eller syskon som bor tillsammans.

Vi ska nu titta närmare på de fyra villkoren ovan:

1. Samborna ska bo tillsammans stadigvarande

Ordet stadigvarande ger uttryck för att sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i vart fall vara tänkt att ha det. Fråga ska vara om en inte alltför kort relation. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser är inte ett samboförhållande. Är parternas gemensamma uttryckliga vilja att deras förhållande ska betraktas som ett samboförhållande bör detta vara avgörande helt oavsett förhållandets varaktighet. Likadant: om ett par bor tillsammans och har gemensamma barn kan man utgå ifrån att det rör sig om ett samboförhållande. Även gemensam folkbokföringsadress tyder på att sammanboendet är stadigvarande.

2. Samborna ska bo tillsammans i ett parförhållande

Med detta avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv.

3. Samborna ska ha gemensamt hushåll

Med gemensamt hushåll avser lagstiftaren att samborna delar på sysslor och utgifter. Detta innebär att samborna samarbetar om vardagliga göromål i hemmet och har gemensam ekonomi eller i vart fall någon form av ekonomiskt samarbete.

4. Ingen av samborna kan vara gift eller registrerad partner

Sambolagen gäller inte om någon av de sammanboende är gifta eller registrerad partner.

På Juridiska Dokument kan du bland annat ladda ner: