Inbördes testamente

Ladda ner ett inbördes testamente för makar eller sambor på Juridiska Dokument!

Ett inbördes testamente är ett ömsesidigt testamente upprättat av två eller flera personer gemensamt. Den vanligaste användningen av denna typ av testamente är när två personer, som lever i en relation, ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

Inbördes testamente är vanligast bland gifta och sambor. Sambor har ingen arvsrätt sinsemellan så för dem är ett testamente absolut nödvändigt om de vill ärva varandra. Vi kommer att gå in mer i detalj i ett senare inlägg varför det är så viktigt för sambor att upprätta ett testamente och de faror som lurar om de inte gör detta.

Även makar behöver ett testamente, speciellt om det finns särkullbarn inom äktenskapet. Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, och de går före efterlevande make när det kommer till arv. Gemensamma barn till makar får alltid vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut sitt arv, men särkullbarn ska ha ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Här kan du läsa mer om varför makar med särkullbarn behöver ett testamente: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för såväl gifta som för sambor:

Våra testamenten är upprättade av våra egna jurister, så de är garanterat juridiskt korrekta. Alla våra dokument blir också uppdaterade i takt med att lagstiftningen förändras.