Anledningar för er att skriva testamente

Det finns många anledningar att skriva testamente

Det finns flera anledningar till varför ni bör skriva testamente.

Om ni inte skriver ett testamente finns det inga garantier för att er kvarlåtenskap fördelas som ni önskar vid er bortgång. Detta kan resultera i flera onödig komplikationer som bara ökar bördan för er redan hårt prövade familj. Om du avlider utan att ha skrivit ett testamente så fördelas din kvarlåtenskap i enlighet med svensk lag. Många sambor tror tex att den efterlevande sambon ärver dem när de avlider men så är inte fallet. Sambor ärver inte varandra alls enligt lag, så det är väldigt viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. Ladda ner ett inbördes testamente för sambor här på Juridiska Dokument!

Anledningar att skriva testamente:

  • Du vill att ett fosterbarn ska ärva dig.
  • Du saknar legala arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap ska tillfalla Allmänna arvsfonden.
  • Du vill bestämma hur saker av affektionsvärde ska fördelas mellan dina arvingar.
  • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon ska ärva.
  • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag ska ärva dig helt eller delvis.
  • Du vill att någon ska ärva din kvarlåtenskap och att arvet ska vara deras enskilda egendom.

Det behöver varken vara svårt eller dyrt att skriva testamente. Här på Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som bäst passar din livssituation. Alla våra testamenten är upprättade av jurister och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om våra testamenten!

Arv och testamente

Arv och testamente

Gratis juridisk information om arvsrätt och hur man skriver testamente.

Frågor kring arv och testamente kan vara besvärliga. Många gånger tror sig människor veta och missar att följa formkraven som finns för att testamente ska anses vara ett testamente. På sajten Arv & Testamente finns massor av juridisk information om arvsrätt och hur du upprättar ett testamente.

Det är inte bara väldigt förmögna människor som behöver skriva testamente. Skälen är många även för oss med vanlig inkomst att göra slag i saken. Om du är sambo så bör du vara medveten om att sambor inte ärver varandra enligt lag. Därför är det väldigt viktigt för sambor att upprätta ett inbördes testamente sinsemellan om de vill ärva varandra.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner tre olika testamenten!

Alla dokument som vi har för direkt nedladdning här på Juridiska Dokument är upprättade av jurister som ser till att dokumenten är juridiskt korrekta samt att de alltid uppdateras i takt med gällande lagstiftning.