Enskild egendom

Enskild egendom

Enskild egendom är sådan egendom som den andra maken aldrig kan göra anspråk på vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad. Egendom kan bli enskild som sådan genom äktenskapsförord, testamente, partnerskapsförord eller gåva.

Sambor kan inte förordna om sin egendom på samma sätt som makar kan genom att skriva ett äktenskapsförord. Närmaste motsvarigheten till ett äktenskapsförord för sambor är ett samboavtal. Med ett samboavtal kan samborna dock bara helt eller i viss utsträckning avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen.

Enskild egendom i testamente

Det är vanligt att testatorn i testamentet förordnar om att den ärvda egendomen ska vara enskild egendom. Om testamentstagaren är gift ingår då inte den ärvda egendomen i giftorättsgodset. Är testamentstagaren sambo är inte den enskilda egendomen samboegendom och ska inte ingå i en bodelning dem emellan. Det är dock viktigt att inte blanda ihop enskild egendom med giftorättsgods/samboegendom eftersom den då inte längre räknas som enskild.

Testamentstagare behöver inte vara gift eller sambo vid testamentets upprättande eller vid testatorns bortgång för att villkoret om enskild egendom ska gälla. Således kan man testamentera till barn, med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom. När barnet i vuxen ålder eventuellt blir sambo eller gifter sig kommer den ärvda egendomen automatiskt att utgöra enskild egendom. I båda fallen blir resultatet detsamma och den ärvda egendomen ska inte ingå i en framtida bodelning. Det viktiga är som sagt att hålla isär den enskilda egendomen från giftorättsgods/samboegendom.

Surrogat till enskild egendom

När enskild egendom byts ut under ett äktenskap kallas utbytesegendomen för surrogat. Surrogat är även det enskild egendom. Surrogatet behöver inte vara av samma slag som den ursprungliga enskilda egendomen. Det viktiga är att den ursprungliga enskilda egendomen går att spåra och att enskild egendom och surrogat hålls isär från giftorättsgods/samboegendom.

Avkastning av enskild egendom

Avkastning av enskild egendom är exempelvis hyresintäkter, räntor och andra intäkter som den enskilda egendomen inbringar. Denna avkastning är enligt lag giftorättsgods men även den kan bli enskild egendom genom ett förordnande i testamentet.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner flera olika former av testamenten upprättade av jurister med specialkompetens. Vi har även äktenskapsförord för direkt nedladdning, även det upprättat av jurist.

Mer allmän information om våra dokument och våra tjänster hittar du på Juridiska Dokument!

Testamente enskild egendom

Testamente enskild egendom - I testamente kan ni förordna om att arv ska vara ensklid egendom

Det hör till vanligheterna att man i testamentet skriver att testamentsförordnandet ska vara enskild egendom. Om testamentstagaren är gift ingår då inte den ärvda egendomen i giftorättsgodset. Är testamentstagaren sambo så undantas egendomen från sambolagens bodelningsregler och räknas ej som samboegendom.

Testamente enskild egendom

Det är fullt möjligt att testamentera till barn, med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom. När barnet sedan i vuxen ålder blir sambo eller gifter sig så blir den ärvda egendomen automatiskt enskild egendom i ett äktenskap eller anses ej införskaffad för gemensamt bruk enligt sambolagen. I båda fallen blir resultatet detsamma och det vill säga att den ärvda egendomen ej ingår i en framtida bodelning.

Det är mycket viktigt att testamentet uppfyller de lagstadgade formella kraven samt att avsikten med testamentet klart kommer fram.

Ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt testamente här på Juridiska Dokument!