Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Har ni betalat olika mycket i insats när ni köpte er gemensamma bostad som ni äger 50/50?  Gör ni inget åt saken så är det inget ni kommer att kunna beakta i en bodelning. I en bodelning ska nämligen samboegendom delas lika enligt sambolagen. Den sambo som betalade mer i kontantinsats kommer alltså att få ett orättvist utfall i en framtida bodelning.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska ni dela all samboegendom lika när samboförhållandet upphör. I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Här kan ni läsa sambolagen.

Olika kontantinsats

Om ni äger er bostad i lika stora delar ska ni betala lika mycket av inköpskostnaderna per person. Ingen ska alltså betala mer i insats än den andre. Om vi tänker oss en insats om 800 000 kronor ska vardera sambo således betala 400 000 kronor. Du betalar dock 500 000 kronor och din sambo betalar 300 000 kronor. Det fattas alltså 100 000 kronor för din sambos del, och du har betalat 100 000 kronor för mycket. Du har alltså betalat en del av din sambos insats och därför upprättar ni ett skuldebrev er emellan på 100 000 kronor. Ingen av er har alltså, i slutändan, betalat mer än den andre, men din sambo har lånat pengar av dig och är enligt skuldebrevet skyldig dig 100 000 kronor.

För att inte denna skuld ska vara avdragsgill i en bodelning behöver också ni kombinera skuldebrevet med ett samboavtal. I det behöver ni avtala bort sambolagens bodelningsregler för åtminstone bostaden. Det är nödvändigt för att inte skuldebrevet ska vara en avdragsgill skuld i en bodelning framöver. Alla skulder som har med samboegendom att göra är nämligen avdragsgilla i en bodelning.

När ert förhållande upphör ska ni dela lika på vinsten och skulden ska betalas enligt skuldebrevet.

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Vi har fått frågor från våra kunder om hur de enkelt kan reglera olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad. Därför har vi tagit fram en helhetslösning med både ett samboavtal samt ett skuldebrev i ett enda, nedladdningsbart paket: Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Efter nedladdning erhåller ni detaljerade instruktioner, med räkneexempel, som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning. Allt till en bråkdel av vad det normalt kostar att få motsvarande hjälp av en jurist.

Klicka här för mer information om ”Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad”!

Vill ni ha vår hjälp med att upprätta era dokument finns självklart även den möjligheten! Vi kontaktar er då via telefon för personligt samtal och utfärdar därefter era dokument åt er. Vi skriver sen ut dem på arkivbeständigt papper och skickar hem dem till er per post för underskrift och förvaring.

Klicka här för mer information om ”Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad utfärdat av jurist”!

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Köpa lägenhet tillsammans olika kontantinsats

Vi får återkommande frågor från sambor som ska köpa lägenhet tillsammans med olika kontantinsats. För att reglera kontantinsatsen måste ni skriva ett samboavtal och ett skuldebrev. Med samboavtalet avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Skuldebrevet behövs för att reglera skillnaden i kontantinsatsen.

Det är inte helt enkelt att lösa detta helt på egen hand. Med vår dokumentkombination där både samboavtal och skuldebrev ingår kan ni tryggt och enkelt reglera olika kontantinsats vid köp av gemensam bostad. Givetvis medföljer som alltid detaljerade instruktioner med räkneexempel som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning till en bråkdel av vad det normalt kostar.

Klicka här för mer information om hur ni reglerar olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad!