Funderar ni på att skriva samboavtal?

Skriva samboavtal

Skriva samboavtalSkriva samboavtal – Vill du och din sambo avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis? I så fall är det ett samboavtal ni behöver. I samboavtalet kan ni avtala om en annan fördelning av er egendom än den som sambolagen föreskriver.

Sambolagen föreskriver att all samboegendom ska delas lika mellan parterna när samboförhållandet upphör. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Ett samboförhållande upphör om parterna gifter sig, om de separerar eller när en av dem avlider. Det har då ingen betydelse vem som äger vad eller vem som står som ägare till den så kallade samboegendomen, den ska delas lika.

Vill ni som sagt avtala bort dessa likadelningsregler kan ni upprätta ett samboavtal. I det kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Avtalar ni bort dem helt ska var och en ta sin egendom när förhållandet upphör och ingen bodelning ska genomföras. Avtalar ni bort dem delvis så ska en bodelning ske gällande all övrig samboegendom än den som omnämns i samboavtalet.

Vårt samboavtal här på Juridiska Dokument är garanterat juridiskt korrekt. Det är upprättat av våra egna jurister som har specialkompetens inom familjerätt. Alla våra dokument uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras så ni kan känna er helt trygga. Ni erhåller ert samboavtal direkt efter avslutad beställning och fyller därefter själva i det med hjälp av de medföljande anvisningarna.

Ladda ner ett samboavtal här på Juridiska Dokument nu!

Vill ni hellre att vi utfärdar ert samboavtal åt er efter att vi haft personlig kontakt med er finns självklart även den möjligheten. Vi utfärdar då ett skräddarsytt samboavtal åt er som vi skriver ut på arkivbeständigt papper och skickar hem till er per post.

Ladda ner tjänsten ”Samboavtal utfärdat av jurist” här på Juridiska Dokument!

Skriva samboavtal

Skriva samboavtal - Ladda ner ert samboavtal på Juridiska Dokument!Skriva samboavtal – Som sambor kan ni, genom ett samboavtal, avtala att sambolagens bodelningsregler inte skall gälla för ert samboförhållande.

Skriva samboavtal

Det är viktigt att sambor är medvetna om de rättsregler som reglerar samboförhållandet. Vi uppmanar er att först läsa igenom vår checklista för sambor innan ni läser resten av artikeln.

Sambor kan genom att skriva samboavtal avtala om hur en eventuell framtida bodelning skall gå till. Genom samboavtalet kan samborna avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Om de avtalar bort bodelningsreglerna helt görs ingen bodelning alls när samboförhållandet tar slut. Men de kan även välja att avtala bort viss egendom från en framtida bodelning dem emellan, såsom exempelvis en bostadsrätt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt samboavtal som är upprättat av våra jurister.

På Juridiska Dokument har vi samlat alla dokument som ni som sambor kan ha användning för!

 

Samboavtal

Samboegendom enligt sambolagen

Sambolagens bodelningsregler bestämmer att ni ska dela lika på all samboegendom när ert samboförhållande upphör. Samboegendom är gemensam bostad och bohag, som ni anskaffar tillsammans för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop är inte samboegendom, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. 

Sambobostad

Bostaden ska, som sagt, vara anskaffad gemensamt, för gemensamt bruk. Om du köper in dig i din sambos befintliga bostad kommer den alltså inte att räknas som samboegendom. 

Sambobohag

Med benämningen sambobohag menas sådant som anskaffats för det gemensamma boendet. Hit räknas möbler, husgeråd, textilier, hushållsmaskiner osv. Enkelt sagt: sådant som finns till användning inom hemmets fyra väggar.

Samboavtal

Om du och din sambo vill avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen så måste ni skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni bestämma att ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis.

Att avtala bort sambolagen helt innebär att ni tar er respektive egendom den dagen ert förhållande upphör. ”Du tar ditt och jag tar mitt”, så att säga. Ni ska således inte göra någon bodelning alls.

Att avtala bort sambolagen delvis innebär att den egendom som omnämns i samboavtalet inte ska ingå i en bodelning. Resterande egendom som ingår i benämningen samboegendom ska dock delas lika i en bodelning.

Det finns massor av gratis samboavtal i form av mallar på internet. Det kan dock vara förenat med väldigt tråkiga ekonomiska konsekvenser att använda sig av dessa amatörkonstruktioner om ni inte är 100% säkra på att mallen är juridiskt korrekt. Därutöver måste ni givetvis förstå vilken rättsverkan mallen har innan ni använder er av den, annars kan det gå riktigt illa.

I slutändan kan tyvärr dessa ”gratis samboavtal” visa sig vara allt annat än gratis. Det samboavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är inte gratis. I gengäld är det upprättat av en jurist med specialkompetens, ger er flera olika alternativ samt förklarar vad de olika alternativen innebär. Ni kan också kontakta oss om något är oklart i de medföljande, detaljerade anvisningarna. Det är upp till er att värdera vad ekonomisk visshet är värd för er. Vill ni ta en chans och kanske spara ett par hundralappar så är det upp till er.

Ni kan självklart även anlita oss för att utfärda ert samboavtal, då vi skickar hem det via post åt er när detär färdigt. Under upprättandet har vi peronlig konatkat mer er via telefon och mail för att få alla uppgifter och för att svara på era frågor. Ert samboavtal blir då upprättat enligt era personliga förutsättningar och inga frågetecken finns gällande er situation! Klicka här för att köpa tjänsten ”Samboavtal utfärdat av jurist”!

Klicka här för mer information om samboavtal!