Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

 

Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

Om du eller din make har särkullbarn och ni vill skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett inbördes testamente. Många tror felaktigt att makar alltid ärver varandra, att den efterlevande maken alltid har rätt till 50% av den avlidnes kvarlåtenskap. Förmodligen grundar detta sig i att man blandar ihop giftorätten med arvsrätten. Eftersom äktenskapet upphör vid den ena makens bortgång ska makarna först dela upp allt giftorättsgods, precis som vid en skilsmässa. Makarna ska alltså förrätta en bodelning. I bodelningen får efterlevande make hälften av allt giftorättsgods, förutsatt att ett äktenskapsförord inte säger annat givetvis. När bodelningen är klar och dödsboets alla skulder är betalda, först man vet vad som är den avlidnes kvarlåtenskap.

Det är i det skedet man pratar om arvsrätt, och det är då man ska komma ihåg att makar med särkullbarn inte ärver varandra alls: särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Många tror då att de kan testamentera all sin kvarlåtenskap till sin äkta hälft och därmed göra sina särkullbarn arvlösa. Detta är inte möjligt utan lagstiftningen skyddar även där särkullbarns arvsrätt. Således kan förälderns testamentsförordnande inte inkräkta på särkullbarnets laglott.

Det bästa ni kan göra är att använda er av ett inbördes testamente speciellt upprättat för makar med särkullbarn. Detta testamente ger er flera olika möjligheter att förmå särkullbarnet att vänta med att begära ut sin laglott tills ni båda är bortgångna. och att därmed ge efterlevande make möjlighet att få sitta kvar i det som man tidigare kallade för ”orubbat bo”. I slutändan innebär detta testamente att er kvarlåtenskap ska fördelas enligt lag, det vill säga lika mellan era barn. Ni kan ladda ner testamentet här: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn.

Besök oss på Juridiska Dokument för mer information om ett Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn!

Vill ni ha personlig hjälp med att upprätta ert testamente finns givetvis också den lösningen att tillgå. Vi utfärdar ert testamente efter personlig kontakt med er via telefon och mail, svarar på era frågor som eventuellt uppkommer på vägen, och skickar hem testamentet åt er per post när det är klart. Klicka här för att ladda ner tjänsten ”Testamente utfärdat av jurist

Besök oss på Juridiska Dokument för mer information om att få ett testamente utfärdat av jurist!

Arvsrätt särkullbarn

Arvsrätt särkullbarn - Särkullbarns arvsrätt

Om någon av makarna har barn som inte är gemensamma så är den juridiska beteckningen för dessa barn särkullbarn. Särkullbarns arvsrätt går längre än vad som är fallet med gemensamma barn på så vis att de har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Särkullbarn behöver således inte vänta tills den efterlevande maken avlidit.

Inbördes testamente

Detta problem kan makarna lösa genom att upprätta ett testamente för att minska särkullbarnets arv till endast laglotten, som utgör hälften av arvslotten. Därutöver kan makarna genom en livförsäkring ytterligare förbättra den efterlevande makens ekonomiska situation. Detta är viktigt inte minst om ni äger en fastighet eller en bostadsrätt.

Ladda ner ett inbördes testamente för makar med särkullbarn på Juridiska Dokument!