Samboavtal och samboegendom

Samboavtal - Samboavtal och samboegendom

Sambolagens bodelningsregler omfattar all samboegendom. Samboegendom innefattar sambornas gemensamma bostad samt deras gemensamma bohag. Bodelningsreglerna i sambolagen gäller ingen annan egendom. Banktillgodohavanden, bilar, aktier eller båtar är således inget som sambolagens bodelningsregler omfattar. Detta utesluter givetvis inte att samborna kan ha köpt exempelvis en bil gemensamt som de då äger med samäganderätt.

Sambolagen är ingen tvingande lag vilket innebär att sambor kan välja att avtala bort dess regler helt eller delvis. Detta åstadkommer samborna eller de blivande samborna genom att upprätta ett samboavtal som de undertecknar.  I ett samboavtal kan de avtala om att all samboegendom eller viss samboegendom ej ska ingå i en framtida bodelning samborna emellan.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal upprättat av Thorlund Juristbyrå!

Samboavtalet måste vara skriftligt samt vara undertecknat av samborna eller de blivande samborna. Samborna ska sedan erhålla var sitt exemplar, i original, av avtalet. Avtalet kan de inte registrera någonstans och det finns inte heller något krav på bevittning av detsamma. Läs gärna vår checklista för sambor som ni hittar här!

Klicka här för mer information om samboavtal!