Samboavtal bostadsrätt

Samboavtal bostadsrätt - Om ena sambon äger en bostadsrätt kan ni behöva skriva ett samboavtal för att undvika att bostadsrätten bodelas i framtiden i enlighet med sambolagen

Samboavtal bostadsrätt

Många klienter frågar oss om problematiken kring bodelningsreglerna i sambolagen och ägande av bostadsrätt. Om ena sambon äger en bostadsrättslägenhet innan samboförhållandet så påverkar bodelningsreglerna i sambolagen endast undantagsvis, vilket vi återkommer till nedan.

Samboavtal

Det aldrig är fel att vara övertydlig vad gäller juridik. Det är alltså aldrig fel att skriva ett samboavtal som tydligt manifesterar att en bostadsrättslägenhet inte ska ingå i en bodelning i enlighet med sambolagen. Detta även om lägenheten ifråga är införskaffad innan samboförhållandet.

Dock måste ni alltid vara medvetna om vad ni gör och vad dokumentet ni undertecknar har för rättsverkan. Använd er inte av en gratis mall med rubriken ”samboavtal” och underteckna det utan att veta innebörden av dokumentet. På så sätt gör ni er själva en stor otjänst.

Har bara den ena sambon köpt en bostadsrätt och den är tänkt att utgöra er gemensamma bostad? Då kommer den bostadsrätten att ingå i en bodelning när ert  samboförhållande uppför. Detta trots att bara den ena av er står som ägare till bostadsrätten.

Samboavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av en jurist med specialkompetens och ger er den handlingsfrihet som sambolagen stipulerar. Givetvis medföljer instruktioner så ni kan känna er helt trygga i att fylla i ert dokument.

Undantag enligt 22 § i sambolagen

Bostadsrättslägenhet som införskaffats av ena sambon innan samboförhållandet inleddes anses vara er gemensamma bostad. Rent teoretiskt kan detta medföra att sambon som inte äger bostadsrätten kan få överta lägenheten i enlighet med sambolagens 22 §. Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock ”synnerliga skäl” för att den icke-ägande sambon ska få överta bostadsrätten. Att så sker är väldigt ovanligt och i sådant fall blir dessutom den icke-ägande sambon skyldig att köpa ut den sambo som äger bostadsrätten.

Ni kan inte avtala bort Sambolagens 22 § med ett samboavtal men innebär, som vi redogör för ovan, mycket sällan ett problem. Har ni gemensamma barn finns dock risken att det går att åberopa 22 §.

På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som kan berör dig som är sambo.

Klicka här för mer information!

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Har ni betalat olika mycket i insats när ni köpte er gemensamma bostad som ni äger 50/50?  Gör ni inget åt saken så är det inget ni behöver beakta i en bodelning. I en bodelning ska nämligen samboegendom delas lika enligt sambolagen. Den sambo som betalade mer i kontantinsats kommer alltså att få ett orättvist utfall i en framtida bodelning.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska ni dela all samboegendom lika när samboförhållandet upphör. I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Här kan ni läsa sambolagen.

Olika kontantinsats

Om ni äger er bostad i lika stora delar ska ni betala lika mycket per person. Ingen ska alltså betala mer i insats än den andre. Om vi tänker oss en insats om 800 000 kronor ska vardera sambo betala 400 000 kronor. Du betalar dock 500 000 kronor och din sambo betalar 300 000 kronor. Det fattas alltså 100 000 kronor för din sambos del. Då upprättar ni först ett skuldebrev er emellan på 100 000 kronor.

För att inte denna skuld ska vara avdragsgill i en bodelning behöver ni kombinera skuldebrevet med ett samboavtal. I det behöver ni avtala bort sambolagens bodelningsregler för åtminstone bostaden. Det är nödvändigt för att inte skuldebrevet ska vara en avdragsgill skuld i en bodelning framöver. Alla skulder som har med samboegendom att göra är nämligen avdragsgilla i en bodelning.

När ert förhållande upphör ska ni dela lika på vinsten. Den sambo som lånade ut pengar ska då be om att få betalt enligt skuldebrevet.

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Vi har fått frågor från våra kunder om hur de enkelt kan reglera olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad. Därför har vi tagit fram en helhetslösning med både ett samboavtal samt ett skuldebrev i ett enda paket: Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

I dokumentpaketet ingår detaljerade instruktioner, med räkneexempel, som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning. Allt till en bråkdel av vad det normalt kostar att få motsvarande hjälp av en jurist.

Klicka här för mer information om Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad!