Äktenskapsförord mall

Äktenskapsförord mall

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar, som reglerar att all egendom eller viss egendom ska vara enskild egendom. Det är endast egendom som makarna kan avtala om i ett äktenskapsförord. Således är det inte möjligt för makarna att avtala om hur skulder ska fördelas dem emellan. Egendom som är enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning mellan makarna.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord som passar just era behov!

Om makarna vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord så måste de göra detta genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord med denna innebörd. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en äktenskapsförord mall som hjälper er att omvandla enskild egendom till giftorättsgods.