Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

Lagen kräver att samtliga dödsbodelägare måste alltid bli kallade till bouppteckningsförrättningen. Det är alltså mycket viktigt att denna process sker på ett korrekt sätt. För att säkerställa en korrekt kallelse är det därför nödvändigt att alla dödsbodelägare blir kontaktade, skriftligt eller muntligt, i god tid före förrättningsdagen.

Bodelningsförrättaren måste följaktligen tänka på att skicka ut en skriftlig kallelse i rimlig tid före förrättningsdagen. När det gäller personer boende i Sverige är det lämpligt att en skriftlig kallelse skickas senast två veckor i förväg. Personer som däremot är bosatta i utlandet bör få kallelsen senast fyra veckor i förväg. Det är också viktigt att skriftliga kallelser blir skickade som rekommenderad post eller med en annan tjänst som möjliggör mottagningsbevis.

Muntlig kallelse till bouppteckning bör således ske genom personliga möten där ett mottagningsbevis kan bli underskrivet. Detta säkerställer att samtliga dödsbodelägare är informerade och, framför allt, har erhållit den officiella kallelsen till förrättningen.

Lagen kräver inte att samtliga dödsbodelägare närvarar vid själva bouppteckningsförrättningen men att samtliga dödsbodelägare har blivit korrekt kallade. Om någon dödsbodelägare inte har erhållit en korrekt kallelse, måste dödsboet nämligen göra om bouppteckningen.

Kallelsen bör lämpligen innehålla information om den avlidnes fullständiga namn och personnummer. Därutöver ska kallelsen innehålla tidpunkt och plats för bouppteckningen.

Klicka här för att ladda ner en kallelse till bouppteckning!