Hyresavtal andrahandsuthyrning

Hyresavtal andrahandsuthyrning som kan laddas ner direkt på Juridiska Dokument!

Ett skriftligt hyresavtal är alltid nödvändigt vid andrahandsuthyrning. Detta på grund av att det uppstår ett hyresförhållande mellan förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen.

Ett hyresavtal för andrahandsuthyrning bör reglera:

  • Hyresperiod
  • Månadshyran samt betalningsförfarande
  • Vad som ingår i månadshyran
  • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
  • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
  • Om lägenheten är möblerad eller inte
  • Lägenhetens skick
  • Att avtal om avstående från besittningsskydd finns
  • Om det finns ett inhämtat tillstånd för andrahandsuthyrning
  • Att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna en hemförsäkring för lägenheten

När du ska hyra ut din lägenhet är det av största vikt att du ser till att få tillstånd för att hyra ut lägenheten under den avtalade tiden. Det är din din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som ger dig tillstånd till andrahandsuthyrning. Rent avtalsrättsligt så är att både du som uthyrare och din andrahandshyresgäst bundna under hela avtalstiden. Som uthyrare kan du aldrig avtala om mindre än tre månaders uppsägningstid, om hyrestiden är längre än tre månader. Hyreslagen är tvingande för den som hyr ut lägenheten i andra hand. Ni har dock möjlighet att avtala om kortare uppsägningstid för andrahandshyresgästen, om ni så önskar. Andrahandshyresgästen har alltid möjlighet att säga upp lägenheten till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Är den avtalade hyresperioden längre än 9 månader måste hyresavtalet alltid sägas upp för att sluta gälla även om avtalet gäller för en bestämd tid.

Som med alla avtal är det oftast en god investering att rådgöra med en jurist innan du hyr ut din lägenhet i andra hand. Enklast är att ladda ner ett färdigt hyresavtal på Juridiska Dokument. Med hyresavtalet får du all information du behöver. Alla avtal på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning.

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!