Hyra ut sitt hus

Hyra ut sitt husHyra ut hus

När du ska hyra ut ditt hus kan du hyra ut det möblerat eller omöblerat. Du kan också hyra ut det i sin helhet eller delvis. Inget av de två alternativen påverkat lagvalet som reglerar din uthyrning, utan bara hyran du har rätt att ta ut.

Lagen om privatuthyrning av bostäder

Lagen om privatuthyrning av bostäder reglerar avtalsförhållandet mellan dig och din hyresgäst när du hyr ut ditt hus. Den ger större frihet för den som vill hyra ut sitt hus att själv avtala fram hyran tillsammans med hyresgästen. Som hyresvärd är du inte längre begränsad av att hyran skall vara jämförbar med andra likvärdiga fastigheter i området. Maxhyran som du kan ta ut när du hyr ut ditt hus räknar du ut med hänsyn till dina faktiska kapitals- samt driftskostnader.

Räkna ut skälig hyra

Formeln för att räkna ut en skälig månadshyra av privatbostad är följande:

Kapitalkostnad + Driftskostnader/månad = Månadshyra

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden beräknas som en årlig, skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden är nyinköpt kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att cirka 2 procent över riksbankens referensränta är en acceptabel avkastningsränta. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Finns det lån tagna med bostaden som pant eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra du kan ta av din hyresgäst.

Driftskostnad

Driftskostnader är de månadskostnader som du som uthyrare har för att inneha bostaden i det skick den är i under uthyrningen. Sådana kostnader kan exempelvis vara avgifter, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna/månad som du ska ta i beaktande.

Exempel: Du hyr ut en villa som är värd tre miljoner kr. Den månatliga kostnaden är 1.900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta om 2 procent ger det följande kostnader per månad (Utgående från aktuell referensränta april 2023: 2,50%): (3.000.000*0,045)/12 + 1.900 = 13.150 kronor. Om du bestämmer hyran till ett lägre belopp, har du ingen möjlighet att begära höjning hos hyresnämnden. Om du i stället bestämmer hyran till 15.000 kronor kan din hyresgäst begära en sänkning av hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden skall då sänka hyran i den mån den påtagligt överstiger 13.150 kronor.

Klicka här för att ladda ner alla dokument som du behöver när du skall hyra ut ditt hus!

Hyra ut hus

Hyra ut hus

Privatuthyrningslagen

Uthyrning av hus, för annat än fritidsändamål, lyder under lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Hyresvärden kan hyra ut sitt hus helt eller delvis, möblerat eller omöblerat, det påverkar inte lagvalet utan bara hyran som hyresvärden är berättigad att ta ut. Som hyresgäst kan du alltså inte längre vända dig till Hyresnämnden för att kräva prövning av återbetalning av oskälig hyra. Privatuthyrningslagen ger inte heller hyresgästen något besittningsskydd.

Privatuthyrningslagen gäller endast vid uthyrning av en privatbostad, den första uthyrningen, om du hyr ut flera bostäder. Hyr du ut fler än två bostäder bedriver du näringsverksamhet och lyder under hyreslagen.

Privatuthyrningslagen gäller således inte:

  • Vid uthyrning av en hyresrätt i andra hand
  • Vid uthyrning för fritidsändamål
  • Vid uthyrning inom näringsverksamhet
  • Om hyresavtalet är ingånget före februari 2013.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner alla dokument du behöver för att hyra ut ditt hus!

Skälig hyra vid uthyrning av hus

Som sagt så ger den nuvarande lagstiftningen större frihet för hyresvärd och hyresgäst att avtala om hyran. De är inte längre begränsade av att hyran ska vara jämförbar med andra likvärdiga villor i området. Maxhyran som du kan ta ut när du hyr ut ditt hus räknar du ut med hänsyn till dina faktiska kapitals- samt driftskostnader.

 Här kan du läsa om hur du räknar ut en skälig hyra för uthyrning av hus/villa!

Klicka här för mer information om att hyra ut hus!