Hyra ut bostadsrätt

Hyra ut bostadsrätt

Hyra ut bostadsrätt – Att hyra ut bostadsrätt i andra hand har tidigare varit knepigt men har blivit betydligt enklare som en följd av senare års lagstiftning. Den nya lagstiftningen gör skillnad på hyresrättslägenheter och bostadsrättslägenheter och möjliggör för bostadsrättsinnehavare att ta ut en högre hyra.

Kostnadsbaserad hyra

Hyran ska dock vara kostnadsbaserad och får inte vara påtagligt högre än summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. En acceptabel avkastningsränta är 2%. Även om bostadsrätten är obelånad har uthyraren rätt att ta ut en uppskattad kostnad för det kapital som är bundet i bostadsrätten.

Driftskostnader

Driftskostnader inkluderar exempelvis:

  • Avgift till bostadsrättsföreningen
  • Elkostnad
  • Kostnad för internetuppkoppling
  • Ersättning för slitage om du hyr ut lägenheten möblerad

Uträkning av skälig hyra

Vi utgår från att din bostadsrätt är värd 2 500 000 kr. En skälig avkastningsränta är 2% över Riksbankens referensränta, som i april 2023 är 2,5%, vilket då ger följande uträkning:

2 500 000 x 0,045 = 112 500 kr/ år, vilket i sin tur ger 112 500/12 = 9 375 kr/månad.

Din hyresgäst kommer att ha ett eget el-abonnemang, eget internetabonnemang och en egen hemförsäkring. Dina utgifter är månadsavgiften till föreningen på 3 500 kr/månad vilket du får addera till de uträknade kapitalkostnaderna för att få fram den skäliga hyra du kan ta ut för att hyra ut din bostadsrätt i andra hand:

9 375 + 3 500 = 12 875 kronor/månad

Hyresintäkter i samband med uthyrning av bostadsrätt ska beskattas som inkomst av kapital.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner alla de dokument som du behöver när du skall hyra ut bostadsrätt!