Dold samäganderätt till bostad

Dold samäganderättDold samäganderätt

Med dold samäganderätt åsyftas det anspråk på äganderätt som tillkommer en make eller sambo till egendom när förvärv av denna är underkastat formkrav och den andra maken eller sambon formellt framstår som ägare. Dold samäganderätt gäller oftast fastighet eller bostadsrätt som är avsedd som parternas gemensamma bostad.

Det finns vissa krav för att det ska kunna vara frågan om dold samäganderätt:

  • Den ifrågavarande egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk
  • Den make eller sambo som inte utåt framträder som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet.
  • Båda parterna ska ha avsett att äganderätten skall vara gemensam.

Ladda ner ett bodelningsavtal här på Juridiska Dokument!

Det sista kravet kan anses uppfyllt genom att en tyst överenskommelse intolkas i omständigheterna i samband med köpet. Det är förhållandena vid tidpunkten för förvärvet som är avgörande för bedömningen om dold samäganderätt föreligger eller inte.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner garanterat juridiskt korrekta dokument upprättade av våra jurister!

Samboavtal bostadsrätt

Samboavtal bostadsrätt - Om ena sambon äger en bostadsrätt kan ni behöva skriva ett samboavtal för att undvika att bostadsrätten bodelas i framtiden i enlighet med sambolagen

Samboavtal bostadsrätt

Många klienter frågar oss om problematiken kring bodelningsreglerna i sambolagen och ägande av bostadsrätt. Om ena sambon äger en bostadsrättslägenhet innan samboförhållandet så påverkar bodelningsreglerna i sambolagen endast undantagsvis, vilket vi återkommer till nedan.

Samboavtal

Det aldrig är fel att vara övertydlig vad gäller juridik. Det är alltså aldrig fel att skriva ett samboavtal som tydligt manifesterar att en bostadsrättslägenhet inte ska ingå i en bodelning i enlighet med sambolagen. Detta även om lägenheten ifråga är införskaffad innan samboförhållandet.

Dock måste ni alltid vara medvetna om vad ni gör och vad dokumentet ni undertecknar har för rättsverkan. Använd er inte av en gratis mall med rubriken ”samboavtal” och underteckna det utan att veta innebörden av dokumentet. På så sätt gör ni er själva en stor otjänst.

Har bara den ena sambon köpt en bostadsrätt och den är tänkt att utgöra er gemensamma bostad? Då kommer den bostadsrätten att ingå i en bodelning när ert  samboförhållande uppför. Detta trots att bara den ena av er står som ägare till bostadsrätten. Vill ni klargöra att bostaden ska tillfalla den sambo som köpt den när ert samboförhållande upphör måste ni skriva ett samboavtal.

Samboavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av en jurist med specialkompetens och ger er den handlingsfrihet som sambolagen stipulerar. Givetvis medföljer instruktioner så ni kan känna er helt trygga i att fylla i ert dokument.

Vill ni hellre att vi utfärdar ett samboavtal åt er efter att vi haft personlig kontakt med er, så att ni får ett skräddarsytt samboavtal just för er situation? Då kan ni köpa vår tjänst ”Samboavtal utfärdat av jurist”. Efter att avtalet är utfärdat och alla era frågor är besvarade skickar vi hem det till er per post.

Undantag enligt 22 § i sambolagen

Bostadsrättslägenhet som införskaffats av ena sambon innan samboförhållandet inleddes anses vara er gemensamma bostad. Rent teoretiskt kan detta medföra att sambon som inte äger bostadsrätten kan få överta lägenheten i enlighet med sambolagens 22 §. Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock ”synnerliga skäl” för att den icke-ägande sambon ska få överta bostadsrätten. Att så sker är väldigt ovanligt och i sådant fall blir dessutom den icke-ägande sambon skyldig att köpa ut den sambo som äger bostadsrätten.

Ni kan inte avtala bort Sambolagens 22 § med ett samboavtal men innebär, som vi redogör för ovan, mycket sällan ett problem. Har ni gemensamma barn finns dock risken att det går att åberopa 22 §.

På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som kan berör dig som är sambo.

Klicka här för mer information!