Bodelning sambo


Bodelning sambo - Ladda ner bodelningsavtal för sambor här på Juridiska Dokument!Bodelning sambo

Bodelning sambo – Syftet med sambolagen är att ge ett minimiskydd åt den svagare parten när ett samboförhållande upphör. I sambolagen finns reglerna om bodelning av sambors gemensamma bostad och bohag.

Som sambor har ni inte någon underhållsskyldighet mot varandra. Bodelningsreglerna i sambolagen omfattar bara gemensam bostad och gemensamt bohag. Som sambors gemensamma bostad gäller alla typer av permanentbostäder såsom exempelvis en fastighet eller en bostadsrätt. Övrig egendom ska inte ingå i en bodelning enligt sambolagen. Den sambo som äger den egendomen behåller den.

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör också om en av samborna ansöker om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare.

När samboförhållandet upphör ska de förrätta en bodelning under förutsättning att någon av samborna begär det. En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!