Att skriva testamente själv

Att skriva testamente själv är ingen konst om ni använder er av testamente från Juridiska Dokument!

Att skriva testamente själv är inte så svårt om ni använder er av ett testamente från Juridiska Dokument! Det första ni måste fundera över är vad ni vill med ert testamente. Vad är ert syfte?

Det finns många orsaker till att skriva ett testamente. En av de viktigare anledningarna är att ni då klargör fördelningen av er kvarlåtenskap efter er bortgång. Klarhet är viktigt eftersom risken för uppslitande arvstvister mellan era nära och kära minskar.

Sambor

För sambor är det extra viktigt att ni upprättar ett inbördes testamente speciellt anpassat för sambor. Annars ärver ni inte alls varandra. Något som kan få oerhört tråkiga ekonomiska konsekvenser om ni exempelvis köpt en bostadsrättslägenhet eller ett hus tillsammans. Är du sambo och din sambo avlider ärver din sambos anhöriga din sambos del i bostadsrättslägenheten eller huset. Detta kan resultera i att du måste sälja bostaden för att lösa ut dina sambos arvingar.

Gifta

Om ni är gifta, har särkullbarn och vill skydda den efterlevande maken mot särkullbarns laglottskrav så måste ni upprätta ett inbördes testamente för detta ändamål. Det bästa ni kan göra är att använda er av ett inbördes testamente speciellt upprättat för makar med särkullbarn. Vårt testamente ger er flera olika möjligheter att förmå särkullbarnet att vänta med att begära ut sin laglott tills ni båda är bortgångna. Ni kan ladda ner testamentet här: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn.

Att skriva testamente är även viktigt om du inte har några legala arvingar eftersom din kvarlåtenskap annars tillfaller Allmänna Arvsfonden. Om du skriver ett testamente så möjliggör du att din kvarlåtenskap istället tillfaller en vän eller ett speciellt ändamål som du vill stödja.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett testamente som passar just dina personliga förutsättningar:

Alla våra testamenten är juridiskt korrekta och upprättade av jurister med specialkompetens. Vi uppdaterar våra dokument i takt med ändringar i lagstiftningen så du kan känna dig helt trygg i att våra dokument alltid är korrekta och uppdaterade.

Att skriva testamente själv är enkelt med ett testamente från Juridiska Dokument Besök oss gärna för mer information!

Att skriva testamente

Skriva testamente

Skriva testamenteÄr det något speciellt jag skall tänka på när jag ska skriva testamente?

Ja, ditt testamente måste uppfylla flera lagstadgade så kallade formkrav för att vara giltigt i lagens mening. Ett formkrav är att du som skriver testamentet är myndig. Därutöver ska testamentet vara skriftligt, undertecknat av dig samt bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. De som bevittnar ditt testamente får inte vara närstående till dig, direkt berörda av innehållet i ditt testamente, under 15 år eller lida av någon form av psykisk sjukdom. Vittnena behöver inte läsa testamentet men måste vara medvetna om att de bevittnar ditt testamente. Det finns en hel del att tänka på när man själv ska skriva sitt testamente.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner tre olika testamentspaket med flera olika förslag på testamenten upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.