Hyra ut sitt hus

Hyra ut sitt husHyra ut hus

När du ska hyra ut ditt hus kan du hyra ut det möblerat eller omöblerat. Du kan också hyra ut det i sin helhet eller delvis. Inget av de två alternativen påverkat lagvalet som reglerar din uthyrning, utan bara hyran du har rätt att ta ut.

Lagen om privatuthyrning av bostäder

Lagen om privatuthyrning av bostäder reglerar avtalsförhållandet mellan dig och din hyresgäst när du hyr ut ditt hus. Den ger större frihet för den som vill hyra ut sitt hus att själv avtala fram hyran tillsammans med hyresgästen. Som hyresvärd är du inte längre begränsad av att hyran skall vara jämförbar med andra likvärdiga fastigheter i området. Maxhyran som du kan ta ut när du hyr ut ditt hus räknar du ut med hänsyn till dina faktiska kapitals- samt driftskostnader.

Räkna ut skälig hyra

Formeln för att räkna ut en skälig månadshyra av privatbostad är följande:

Kapitalkostnad + Driftskostnader/månad = Månadshyra

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden beräknas som en årlig, skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden är nyinköpt kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att cirka 2 procent över riksbankens referensränta är en acceptabel avkastningsränta. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Finns det lån tagna med bostaden som pant eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra du kan ta av din hyresgäst.

Driftskostnad

Driftskostnader är de månadskostnader som du som uthyrare har för att inneha bostaden i det skick den är i under uthyrningen. Sådana kostnader kan exempelvis vara avgifter, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna/månad som du ska ta i beaktande.

Exempel: Du hyr ut en villa som är värd tre miljoner kr. Den månatliga kostnaden är 1.900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta om 2 procent ger det följande kostnader per månad (Utgående från aktuell referensränta april 2023: 2,50%): (3.000.000*0,045)/12 + 1.900 = 13.150 kronor. Om du bestämmer hyran till ett lägre belopp, har du ingen möjlighet att begära höjning hos hyresnämnden. Om du i stället bestämmer hyran till 15.000 kronor kan din hyresgäst begära en sänkning av hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden skall då sänka hyran i den mån den påtagligt överstiger 13.150 kronor.

Klicka här för att ladda ner alla dokument som du behöver när du skall hyra ut ditt hus!