Samboavtal

Samboegendom enligt sambolagen

Sambolagens bodelningsregler bestämmer att ni ska dela lika på all samboegendom när ert samboförhållande upphör. Samboegendom är gemensam bostad och bohag, som ni anskaffar tillsammans för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop är inte samboegendom, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. 

Sambobostad

Bostaden ska, som sagt, vara anskaffad gemensamt, för gemensamt bruk. Om du köper in dig i din sambos befintliga bostad kommer den alltså inte att räknas som samboegendom. 

Sambobohag

Med benämningen sambobohag menas sådant som anskaffats för det gemensamma boendet. Hit räknas möbler, husgeråd, textilier, hushållsmaskiner osv. Enkelt sagt: sådant som finns till användning inom hemmets fyra väggar.

Samboavtal

Om du och din sambo vill avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen så måste ni skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni bestämma att ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis.

Att avtala bort sambolagen helt innebär att ni tar er respektive egendom den dagen ert förhållande upphör. ”Du tar ditt och jag tar mitt”, så att säga. Ni ska således inte göra någon bodelning alls.

Att avtala bort sambolagen delvis innebär att den egendom som omnämns i samboavtalet inte ska ingå i en bodelning. Resterande egendom som ingår i benämningen samboegendom ska dock delas lika i en bodelning.

Det finns massor av gratis samboavtal i form av mallar på internet. Det kan dock vara förenat med väldigt tråkiga ekonomiska konsekvenser att använda sig av dessa amatörkonstruktioner om ni inte är 100% säkra på att mallen är juridiskt korrekt. Därutöver måste ni givetvis förstå vilken rättsverkan mallen har innan ni använder er av den, annars kan det gå riktigt illa.

I slutändan kan tyvärr dessa ”gratis samboavtal” visa sig vara allt annat än gratis. Det samboavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är inte gratis. I gengäld är det upprättat av en jurist med specialkompetens, ger er flera olika alternativ samt förklarar vad de olika alternativen innebär. Ni kan också kontakta oss om något är oklart i de medföljande, detaljerade anvisningarna. Det är upp till er att värdera vad ekonomisk visshet är värd för er. Vill ni ta en chans och kanske spara ett par hundralappar så är det upp till er.

Ni kan självklart även anlita oss för att utfärda ert samboavtal, då vi skickar hem det via post åt er när detär färdigt. Under upprättandet har vi peronlig konatkat mer er via telefon och mail för att få alla uppgifter och för att svara på era frågor. Ert samboavtal blir då upprättat enligt era personliga förutsättningar och inga frågetecken finns gällande er situation! Klicka här för att köpa tjänsten ”Samboavtal utfärdat av jurist”!

Klicka här för mer information om samboavtal!