Hyreskontrakt villa

Hyreskontrakt villa - Vid uthyrning av er fastighet så är det väldigt viktig att ni och er hyresgäst upprättar ett skriftligt hyreskontrakt er emellan.

När ni ska hyra ut er fastighet så är det väldigt viktig att ni och er hyresgäst upprättar ett skriftligt hyreskontrakt er emellan. Vårt hyreskontrakt för villa reglerar allt som har med hyresförhållandet att göra exempelvis hyra och hyresvillkor, villkor för uppsägning med mera.

Allt för att skydda såväl hyresvärd och som hyresgäst.


Vårt hyreskontrakt villa är utfärdat av jurist med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner på hur ni fyller i hyreskontraktet. Ni kan dessutom alltid kontakta oss under vår telefontid, vardagar mellan kl 9-14:30, för enklare support i ert ärende.

För mer information om vårt hyreskontrakt för uthyrning av villa så besök Juridiska Dokument genom att klicka på denna länk.

Hyra ut sitt hus

Hyra ut sitt husHyra ut hus

När du ska hyra ut ditt hus kan du hyra ut det möblerat eller omöblerat. Du kan också hyra ut det i sin helhet eller delvis. Inget av de två alternativen påverkat lagvalet som reglerar din uthyrning, utan bara hyran du har rätt att ta ut.

Lagen om privatuthyrning av bostäder

Lagen om privatuthyrning av bostäder reglerar avtalsförhållandet mellan dig och din hyresgäst när du hyr ut ditt hus. Den ger större frihet för den som vill hyra ut sitt hus att själv avtala fram hyran tillsammans med hyresgästen. Som hyresvärd är du inte längre begränsad av att hyran skall vara jämförbar med andra likvärdiga fastigheter i området. Maxhyran som du kan ta ut när du hyr ut ditt hus räknar du ut med hänsyn till dina faktiska kapitals- samt driftskostnader.

Räkna ut skälig hyra

Formeln för att räkna ut en skälig månadshyra av privatbostad är följande:

Kapitalkostnad + Driftskostnader/månad = Månadshyra

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden beräknas som en årlig, skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden är nyinköpt kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att cirka 2 procent över riksbankens referensränta är en acceptabel avkastningsränta. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Finns det lån tagna med bostaden som pant eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra du kan ta av din hyresgäst.

Driftskostnad

Driftskostnader är de månadskostnader som du som uthyrare har för att inneha bostaden i det skick den är i under uthyrningen. Sådana kostnader kan exempelvis vara avgifter, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna/månad som du ska ta i beaktande.

Exempel: Du hyr ut en villa som är värd tre miljoner kr. Den månatliga kostnaden är 1.900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta om 2 procent ger det följande kostnader per månad (Utgående från aktuell referensränta april 2023: 2,50%): (3.000.000*0,045)/12 + 1.900 = 13.150 kronor. Om du bestämmer hyran till ett lägre belopp, har du ingen möjlighet att begära höjning hos hyresnämnden. Om du i stället bestämmer hyran till 15.000 kronor kan din hyresgäst begära en sänkning av hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden skall då sänka hyran i den mån den påtagligt överstiger 13.150 kronor.

Klicka här för att ladda ner alla dokument som du behöver när du skall hyra ut ditt hus!

Hyreskontrakt villa mall

Skall ni hyra ut er villa. Här finns ett hyreskontrakt villa mall för direkt nedladdning!Hyreskontrakt villa mall – Vid uthyrning av villa är det viktigt att du och din hyresgäst skriver ett hyreskontrakt speciellt anpassat för uthyrning av villa.

Hyreskontrakt villa mall

I ett hyreskontrakt för villa måste det framgå:

  • Er avtalade hyresperiod
  • Er avtalade månadshyra
  • Om och i så fall på vilket sätt månadshyran skall följa hyresutvecklingen
  • Vad som ingår i den avtalade månadshyran
  • Hur den avtalade hyran skall betalas
  • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
  • Om huset hyrs ut möblerat eller omöblerat
  • Att hyresgästen har skyldighet att teckna hemförsäkring för hyresobjektet

Även om du kan upprätta ett hyresavtal själv så är det betydligt enklare och framförallt säkrare att ladda ner ett färdigt hyreskontrakt för villa här på Juridiska Dokument.

Alla dokument som finns för nedladdning här på Juridiska Dokument är upprättade av jurister. Vårt hyreskontrakt för uthyrning av villa reglerar allt som har med ert hyresförhållande att göra. Allt för att skydda både dig som hyresvärd och din hyresgäst.

Ladda ner ett hyreskontrakt för villa nu!