Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare - Ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument!

Bodelningsförrättare – Om ni inte kommer överens om hur bodelningen ska ske eller om ena parten helt vägrar att medverka till att en bodelning kommer till stånd, kan du lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten.

Först vill vi poängtera att ni inte behöver någon bodelningsförrättare om ni är överens om hur ni ska göra er bodelning. I så fall kan ni enkelt själva göra bodelningen genom att ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

En bodelning innebär att ert giftorättsgods om ni är gifta, eller er samboegendom, om ni är sambor, ska fördelas mellan er. En överenskommelse om bodelning ska vara skriftlig och undertecknas av er båda. Kan ni inte komma överens om hur era tillgångar ska fördelas kan ni båda eller enskilt ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Dokument för detta ändamål finns för nedladdning på Juridiska Dokument:

Inledningsvis försöker bodelningsförrättaren prata med den ena parterna och få en frivillig överenskommelse till stånd. Skulle detta misslyckas kan bodelningsförrättaren genomföra en tvångsbodelning.

Nedanstående länkar leder till mer information om hur du gör om du behöver ansöka om bodelningsförrättare.