Hyra ut bostadsrätt

Hyra ut bostadsrättHyra ut bostadsrätt – Att hyra ut bostadsrätt i andra hand har tidigare varit knepigt men har blivit betydligt enklare som en följd av senare års lagstiftning. Den nya lagstiftningen gör skillnad på hyresrättslägenheter och bostadsrättslägenheter och möjliggör för bostadsrättsinnehavare att ta ut en högre hyra.

Kostnadsbaserad hyra

Hyran skall dock vara kostnadsbaserad och får inte vara påtagligt högre än summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden.

Kapitalkostnaden skall beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Även om bostadsrätten är obelånad har uthyraren rätt att ta ut en uppskattad kostnad för det kapital som är bundet i bostadsrätten.

Driftskostnader inkluderar exempelvis:

  • Avgift till bostadsrättsföreningen
  • Elkostnad
  • Kostnad för internetuppkoppling
  • Ersättning för slitage om lägenheten hyrs ut möblerad

Hyresintäkter i samband med uthyrning av bostadsrätt skall beskattas som inkomst av kapital.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner alla de dokument som du behöver när du skall hyra ut bostadsrätt!