Äktenskapsskillnad blankett

Äktenskapsskillnad blankett -Blankett för äktenskapsskillnad kan ni ladda ner på Juridiska DokumentÄktenskapsskillnad blankett – Om ni bestämt er för att skiljas kan ni med fördel ladda ner vårt dokumentpaket för äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Det är ett komplett paket med alla  juridiska dokument som ni kan behöva vid er äktenskapsskillnad.

Ansökan om äktenskapsskillnad

Oavsett om ni har barn eller ej så kan ni använda er av vårt paket för ansökan om äktenskapsskillnad. De ansökningsblanketter som finns med är följande:

  • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
  • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som har barn.
  • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
  • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som har barn.

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom respektive rättsområde. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner så ni vet hur ni ska fylla i dokumenten samt förstår vilken rättsverkan respektive dokument får.

Äktenskapsskillnad blankett

Förutom en ansökan om äktenskapsskillnad så ingår också följande tilläggsdokument:

  • Särlevnadsintyg
  • Ansökan om fullföljd av er ansökan om äktenskapsskillnad
  • Återkallelse av er ansökan om äktenskapsskillnad

Klicka här för att ladda ner vårt paket för äktenskapsskillnad!

Som ni ser är inte vårt paket för äktenskapsskillnad en enskild blankett utan en komplett uppsättning av alla dokument som ni kan ha behov av vid er äktenskapsskillnad. Därutöver har vi även andra dokument för direkt nedladdning såsom exempelvis bodelningsavtal. Makar måste göra en bodelning enligt lag när äktenskapet upphör. Det är således nästa steg att ta efter att er ansökan om äktenskapsskillnad har blivit registrerad av tingsrätten.

 Behöver ni ett bodelningsavtal så kan ni ladda ner det här på Juridiska Dokument.