Vad är giftorätt och vad är giftorättsgods?

Vad är skillnaden mellan giftorätt och giftorättsgods?

Det kan vara väldigt förvirrande med alla olika begrepp inom juridiken. Två begrepp som många går bet på att definiera är giftorätt och giftorättsgods. Vad betyder då dessa två begrepp?

Giftorätt

När du gifter dig får du giftorätt i din makes egendom, det vill säga i din makes giftorättsgods. Det innebär att makar har rätt till hälften av nettovärdet på varandras giftorättsgods vid en framtida bodelning. Många tror felaktigt att giftorätt innebär äganderätt till hälften av makens egendom, men så är alltså inte fallet.

Exempel: Du och din make ska göra en bodelning efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad. Du äger en bil som kommer att läggas på din lott i bodelningen. Bilen är ditt giftorättsgods. Bilen är värd 200 000 kronor och din make har, på grund av giftorätten, rätt till halva nettovärdet på bilen i en eventuell bodelning. Nettovärdet framkommer när du gör avdrag för de skulder som eventuellt finns knutna till egendomen. Finns det ett billån på 50 000 kronor är nettovärdet alltså 150 000 kronor. Din make har således rätt till 75 000 kronor i bodelningslikvid för bilen i en bodelning och du tilldelas bilen.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är den egendom som respektive make äger och har medfört vid äktenskapets ingående. Bilen i exemplet ovan var, som sagt, ditt giftorättsgods. Det är också den egendom som ni införskaffar under äktenskapet. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. Allt som är i din ägo är ditt giftorättsgods och allt som är i din makes ägo är din makes giftorättsgods.

Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom:

  • villkor i gåvobrev.
  • villkor i testamente.
  • genom att makar upprättat ett äktenskapsförord.
  • vissa förmånstaganden gällande försäkringar.

För att omvandla giftorättsgods till enskild egendom rekommenderar vi att ni laddar ner ett äktenskapsförord från Juridiska Dokument!