Äktenskapsförord – Giftorättsgods till enskild egendom

Ladda ner ett äktenskapsförord här på Juridiska Dokument!

Vill ni som är makar avtala om att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom? Det gör ni genom att ni upprättar och registrerar ett äktenskapsförord. Det kan ni göra både som makar eller blivande makar. Att skriva äktenskapsförord helt på egen hand kan vara svårt och kan få stora negativa konsekvenser om ni gör fel. Ett alternativ är att ni låter en juristbyrå upprätta dokumentet för er, vilket kan bli ganska dyrt.

Ett annat alternativ är att ni använder er av vår onlinetjänst på Juridiska Dokument där ni kan ladda ner ett äktenskapsförord just för detta ändamål. Alla våra dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom familjerätten. Detta borgar för att våra juridiska dokument alltid är garanterat juridiskt korrekta. Vi uppdaterar givetvis alltid våra dokument i takt med ändrad lagstiftning.

Ladda ner ett äktenskapsförord här på Juridiska Dokument!