Vad är giftorätt och vad är giftorättsgods?

Vad är skillnaden mellan giftorätt och giftorättsgods?Det kan vara förvirrande med alla olika begrepp inom juridiken. Två begrepp som många går bet på att definiera är giftorätt och giftorättsgods. Vad betyder då dessa två begrepp?

Giftorätt

Med begreppet giftorätt avses respektive makes principiella rätt till hälften av den andre makens giftorättsgods vid en framtida bodelning.

Giftorättsgods

Med giftorättsgods avses den egendom som respektive make äger och har medfört vid äktenskapets ingående.

Om ni avser att omvandla giftorättsgods till enskild egendom så rekommenderar vi att ni laddar ner det äktenskapsförord som finns på Juridiska Dokument!